BORSAMIZ SEÇİMLERİ 01.04.2018 PAZAR GÜNÜ YAPILACAKTIR

BORSAMIZ SEÇİMLERİ 01.04.2018 PAZAR GÜNÜ YAPILACAKTIR

ÜYELERİMİZE DUYURU

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunu hükümlerine göre;

 Borsamız meclis üyeleri seçimi 01.04.2018 Pazar günü borsamız binasında yapılacaktır.

Seçim günü tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olduğu ticaret siciline tescil edilmiş ,  (şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde) üst düzey yöneticisi olması şarttır denilmektedir.

Son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicil müdürlüğünce tasdik edilmiş Ticaret Sicil Yetki Belgesi ni oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. (Ticaret Sicil Yetki Belgesi onaylatma işlemi Ticaret Sicil müdürlüğünde ve harca tabi değildir. Herhangi bir bedel ödenmeyecektir.) Oy verme işlemi sırasında seçim memuruna ibraz etmek üzere belge ile birlikte gelinmesi gerekmektedir.

                KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI

 

YETKİ BELGESİ ÖRNEGİ kahramanmaraş 

YETKİ BELGESİ ÖRNEGİ -Elbistan

YETKİ BELGESİ ÖRNEGİ -Afşin