Laboratuvar Ücretleri

TEST ANALİZ KONULARI ANALİZ ÜCRETİ (TL)
AFLATOKSİN (Baharatlar, yem)  1.400
AFLATOKSİ M1 ANALİZİ (Süt) 1.700
OKRATOKSİN (baharatlar ve tahıllar) 1.700
YAŞ GLUTEN-İNDEKS (Buğday/Un) 140
KURU GLUTEN (Buğday/Un) 140
HEKTOLİTRE (Buğday) 140
SEDİM (Buğday/Un ) 140
GECİKMELİ SEDİM (Buğday/Un) 140
RUTUBET  ETÜV (baklagiler,tahıllar ve ürünleri, yem) 200
BAHARATLARDA NEM ANALİZİ 300
PROTEİN ANALİZİ (baharatlar, tahıllar ve ürünleri, baklagiller, yem,süt, yoğurt) 500
TOPLAM YAĞ ANALİZİ (baharatlar, tahıllar ve ürünleri, baklagiller, yem) 400
HAM SELÜLOZ ANALİZİ  (baharatlar, tahıllar ve ürünleri, baklagiller, yem) 500
KÜL (baharatlar, tahıllar ve ürünleri, baklagiller, yem) 350
HCl'DE ÇÖZÜNMEYEN KÜL (Baharatlar, yaş meyve-sebze,baklagiller) 500
KIRMIZIBİBERDE (Pul) TUZ ANALİZİ 350
GIDALARDA PH ANALİZİ 200
YAŞ MEYVE VE SEBZEDE C VİTAMİNİ ANALİZİ (UV METODU) 400
GIDALARDA BESİN ÖĞELERİ ENERJİ DEĞERİ (Tahıllar,Baklagiller, Baharatlar-protein, yağ, karbonhidrat,nem,kül) 1.200
HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLARDA ASİT SAYISI (Serbest Asitlik) 350
HAM VE RAFİNE YAĞLARDA PEROKSİT DEĞERİ 350
UV DE ÖZGÜL ABSORBANS 300
GC DE YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU 700
EKSTRAKSİYONLA ELDE EDİLEN YAĞLARDA YAĞ ASİTİ KOMP.(Baharatlar, fındık, ceviz vs.) 1.000
ZEYTİNYAĞI PAKET ANALİZİ (GC'de yağ asitleri kompozisyonu,UV'de özgül absorbans.,Asitlik değeri, Peroksit) 1.700
HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLARDA KÜL ANALİZİ 350
HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLARDA 105 DERECEDE UÇUCU MADDE ANALİZİ 200
GIDALARDA SODYUM MİKTARINDAN TUZ TAYİNİ (Atomik absorbsiyon) 550
GIDALARDA SODYUM MİKTARIN TAYİNİ (Atomik absorbsiyon) 550
GIDALARDA DEMİR TAYİNİ (Atomik absorbsiyon) 550
GIDALARDA POTASYUM TAYİNİ (Atomik absorbsiyon) 550
GIDALARDA KALSİYUM MİKTARI (Atomik absorbsiyon) 550
YEMDE NİŞASTA MİKTARI ANALİZİ 850
YEMDE ÜRE ANALİZİ 500
TOPRAK PAKET 1 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Organik madde, Alınabilir potasyum , Alınabilir fosfor) 600
TOPRAK PAKET 2 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. madde, Alınabilir K , Alınabilir P,Ca,Mg) 900
TOPRAK PAKET 3 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. M, Alınabilir K , Alınabilir P,Fe, Cu, Zn, Mn) 1.400
TOPRAK PAKET 4 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. madde, Alınabilir K , Alınabilir P, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) 1.600
TOPRAKTA BÜNYE ANALİZİ 600
SULAMA SUYU ANALİZİ (PH, EC, Na, K, Ca, Mg, Karbonat, Bikarbonat, Cl, Sülfat, SAR) 1.150
BİTKİDE TOPLAM AZOT ANALİZİ 500
BİTKİDE TOPLAM FOSFOR ANALİZİ 550
BİTKİDE TOPLAM POTASYUM (K), TOPLAM KALSİYUM (Ca), TOPLAM MAGNEZYUM (Mg) vs.( herbir element için ) 550
BİTKİ PAKET ANALİZİ (Toplam N, Toplam (P), Toplam K, Toplam Ca, Toplam Mg) 1.000