TMO AĞUSTOS AYI SATIŞLARI

TMO AĞUSTOS AYI SATIŞLARI

 

TMO Stoklarındaki pirinçler 01 Ağustos tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-1) yer alan fiyatlarla toptan ve perakende olarak satılacaktır. Perakende pirinç satış fiyatları 2 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Nohut ve mercimeklerin satışına ise sadece 2 kg’lık paketlerde toptan ve perakende olarak ekte (Ek-1) yer alan fiyatlarla devam edilecektir. Çuvallı veya natürel nohut ve mercimekler satışa kapalıdır.

Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan mısır, bakliyat ve pirinçlerin Ağustos ayına sarkan kısımlarının teslimatı Temmuz ayı satış fiyatları üzerinden yapılacaktır.

Temmuz ayı içerisinde parası yatırılmayan bakiye mısır stoklarının besici ve yetiştiricilere satışına ekte (Ek-1) yer alan fiyatlarla devam edilecek olup satış usul ve esaslarının belirlenmesinde şube müdürlükleri yetkilidir.   

PİRİNÇ SATIŞ USUL VE ESASLARI:

Pirinçler Ek-1’de belirtilen fiyatlardan toptan ve perakende olarak satılacaktır.

Aşağıda yer alan pirinç çeşitleri yerel ve ulusal marketlere Ek-1’de belirtilen fiyatlardan, 1 tona kadar toptan satışa açılmıştır.

Bandırma Şube Müdürlüğü stoklarındaki 3682 kodlu İtalya Cammeo 2019, 3693 kodlu Bulgaristan Cammeo 2019, 3691 kodlu Rus Baldo 2019 pirinçler, Mersin Şube Müdürlüğü stoklarındaki 3685 kodlu Yunanistan Ronaldo 2019,  3622-3623 kodlu Groski 2019, 3696 kodlu Ukrayna Cammeo 2019, 3694 kodlu Arjantin Yerua 2019, 3695 kodlu Arjantin Fortuna 2019 pirinçler ile Polatlı Şube Müdürlüğü stoklarındaki 3677 kodlu Arjantin Yerua pirinçler ise miktar kısıtlaması olmaksızın talep toplamak suretiyle peşin bedel mukabili yerel ve ulusal marketlere satılabilecektir. Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için tahsisat yapılacaktır.

Pirinç satışı yapılacak talep sahiplerinden, 2018 yılına ait satış miktarlarını gösteren belge mali müşavirden onaylı olarak istenecektir.

Yerli pirinçler ile İtalyan Uzun Tane Baldo (3681 kodlu), Rus Osmancık 97 2019 (3690 kodlu), Bulgaristan Luna 2019 (3687 kodlu), Yunanistan Luna 2019 (3688 kodlu), İtalya Luna 2019 (3689 kodlu) ve Uruguay Perla 2019 (3692 kodlu) pirinçler toptan satışa kapalıdır. 

Toptan Satışa Açılan Stoklar;

Tip A

 • Arjantin Fortuna 2019 (3695 kodlu),
 • Arjantin Fortuna (3672 kodlu),
 • Ukrayna Cammeo 2019 (3696 kodlu),
 • Uruguay Arjantin Baldo (3673 kodlu),
 • İtalya Cammeo (3674 kodlu),
 • Arjantin Yerua (3677 kodlu),
 • Arjantin Yerua 2019 (3694 kodlu),
 • İtalya Cammeo 2019 (3682 kodlu),
 • Bulgaristan Cammeo 2019 (3693 kodlu),
 • Rus Baldo 2019 (3691 kodlu),
 • Yunanistan Cammeo 2019 (3684 kodlu)

Tip C

 • Yunanistan Uzun Tane Ronaldo (3679 kodlu),
 • Yunanistan Uzun Tane Luna (3680 kodlu),
 • Yunanistan Ronaldo 2019 (3685 kodlu),
 • İtalya Ronaldo 2019 (3686 kodlu),
 • Uruguay Luna (3652 kodlu),

Orta Tane

 • Calrose (3636 kodlu)

Kısa Tane

 • Kısa Tane Groski 2019 (3622-3623 kodlu),

 

D- GENEL HÜKÜMLER:

Tahsisli satışlarda talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Temmuz 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.

Yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ücreti alınıp alınmayacağı hususu ekte yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Pirinç satışlarında müracaatlar 07.08.2019 tarihine kadar alınacaktır.

Satışı yapılan pirinçler için para yatırma süresi 22.08.2019 tarihinde sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.

Tahsisli satışlarda talep sahiplerinden başvuru esnasında Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir ve Sanayi Odalarından istenilen belgelerin doğruluğu ayrıca belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluşlardan bilahare teyit edilecektir. Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacak ve bu firmalara satış yapılmaması hususunda Ticaret Dairesi Başkanlığı ve diğer şube müdürlükleri bilgilendirilecektir. 

Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri, üretici birlikleri ve küçük ölçekli besiciler (en fazla 1 araç tahsis çıkan) bu uygulamanın dışında tutulacaktır.

Tüm ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde 6 ay süreyle kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-3/A) taahhütname alınacaktır.

Ayrıca Kuruluşumuzdan toptan pirinç alan başvuru sahiplerinden teslim aldıkları ürünlerle ilgili olarak kalitenin satıcı deposunda nihai olduğunu ve ürünlerin, etiket bilgilerinde belirtilen kalite ve evsafta olduğunu kabul ettiklerini, teslimat yapıldıktan sonra ürünün kalite ve evsafında meydana gelebilecek bozulmalardan alıcının sorumlu olduğunu taahhüt eden bir taahhütname (Ek-3/B) alınacaktır.

 

       
ÜRÜN ÇEŞİDİ SATIŞ KODU PERAKENDE** TOPTAN*
NOHUT ORTA TANE (5-8 MM) 3414 4,00 2,90
NOHUT İRİ TANE (8-9 MM) 3413 5,50 3,90
NOHUT ÇOK İRİ TANE (9 MM VE ÜZERİ) 3412 6,50 4,90
YEŞİL MERCİMEK 3367 4,50 3,10
       
*KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dah **KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahil.
       
TOPTAN VE PERAKENDE PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI
PİRİNÇ ÇEŞİTLERİ ÜRÜN KODU TOPTAN SATIŞ FİYATI (TL/Kg) KDV HARİÇ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (TL/Kg) KDV DAHİL
Osmanak(Yerli) 3651 5,25 6,00
Vasco,Ronaldo,Meco(Yerli) 3655 4,75 5,00
Luna(Yerli) 3656 4,70 5,00
Calrose 3636 4,70 5,00
İtalya Cammeo (2019) 3682 5,85 6,25
Yunanistan Cammeo (2019) 3684 5,85 6,25
İtalyan Uzun Tane Baldo 3681 5,95 6,25
Uruguay-Arjantin Baldo 3673 5,95 6,25
İtalya Cammeo 3674 5,85 6,25
Arjantin Fortuna 3672 5,85 6,25
Arjantin Yerua 3677 5,85 6,25
Yunanistan Uzun tane Ronaldo 3679 4,75 5,00
Yunanistan Uzun Tane Luna 3680 4,70 5,00
Uruguay Luna 3652 4,70 5,00
Yunanistan Ronaldo (2019) 3685 4,75 5,00
İtalya Ronaldo (2019) 3686 4,75 5,00
Bulgaristan Luna (2019) 3687 4,70 5,00
Yunanistan Luna (2019) 3688 4,70 5,00
İtalya Luna(2019) 3689 4,70 5,00
Rus Osmancık 97 (2019) 3690 5,25 6,00
Rus Baldo (2019) 3691 5,95 6,25
Uruguay Perla (2019) 3692 5,95 6,25
Kısa Tane Groski (2019) 3622 2,95 3,20
Kısa Tane Groski (2019) 3623 2,95 3,20
Arjantin Fortuna (2019) 3695 5,85 6,25
Arjantin Yerua (2019) 3694 5,85 6,25
Ukrayna Cammeo (2019) 3696 5,85 6,25
Bulgaristan Cammeo (2019) 3693 5,85 6,25
       
NOT: Toptan satışlarda KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.      
Perakende satışlarda KDV, maniplasyon ve ve nakliye ilave ücreti dahildir.      
       
       
       
MISIR SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)  
CİNSİ ÜRÜN KODU SATIŞ FİYATLARI  
İthal Mısır 2445 1.125  
NOT:KDV ve maniplasyon hariç (manİDİasvon 5 TL/Ton), nakliye ilave ücreti dâhildir.  
       
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
       
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:22479905-202.01.01-E.180486 ve Barkod Num.:5603212 bilgileriyle erişebilirsiniz.