PAMUK SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ 27-28-29 Ağustos 2019 Şanlıurfa Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı

PAMUK SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ 27-28-29 Ağustos 2019 Şanlıurfa Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı

PAMUK SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ

27-28-29 Ağustos 2019

 

 Bilindiği üzere 08 Haziran 2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Pamukların Kontrolüne ilişkin Tebliğ (2012/25 sayılı)”in 15 inci maddesinin (1) inci fıkrasında; “Çırçır ve prese fabrikalarının bu Tebliğe uygun olarak pamukların tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi, ayrıca pamukların kontrol şekillerine göre Bakanlıkça belirlenen gerekli altyapıya sahip olması gerekir." denilmektedir.

Buna istinaden; mezkûr Tebliğin 16 ve 17 nci maddeleri çerçevesinde; Bölge Müdürlüğümüz görev alanında bulunan çırçır-prese işletmelerinden PSD eğitimi talebinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda PSD Belgesi almış olmakla birlikte 30 Hazirana kadar süre uzatımında bulunmadığından belgeleri iptal olan personele yönelik olarak, Şanlıurfa Grup Başkanlığımız hizmet binasının yer aldığı Ticaret Borsası Konferans Salonunda, Pamuk Sorumlu Denetçi eğitim talebini karşılamak üzere, 27-28 Ağustos 2019 tarihlerinde eğitim düzenlenecek, 29 Ağustos 2019 tarihinde de sınav gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitim başvuruna yönelik dilekçe örneği ile Bakanlık Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü hesap no. bilgileri ve Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı birimlerin irtibat bilgileri ilişikte gönderilmekte olup, pamuk çırçır-prese işletmesi üyelerinizin sonradan mağdur olmamaları açısından, PSD eğitim tarihlerinin Borsanız üyelerine duyurulması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel:0342 221 21 42

Fax:0342 221 21 44

Bilgi İçin: GÖKHAN DEMİR

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

BANKA ADI

Telefonu

ŞUBE ADI

ŞUBE KODU

HESAP ADI

HESAP NUMARASI

IBAN NO

T.Vakıflar Bankası T.A.O.

0 312 222 39 62

Ticaret Bakanlığı Bağlı

Şubesi

709

Ticaret Bakanlığı

Merkez Tasfiye İşletme

Müdürlüğü

158007294005505

TR720001500158007294005505

T.Halk Bankası A.Ş.

0 312 294 18 06

Necatibey Şubesi

386

Ticaret Bakanlığı

Merkez Tasfiye İşletme

Müdürlüğü

5000029

TR890001200938600005000029

 

 

NOT:

  1. Eğitim Başvuru ücreti 20 TL, Eğitim ücreti 150 TL ve sınavda başarılı olunması halinde 250 TL Belge için ücret yatırılması gerekmektedir.

Söz konusu ücret yatırılırken açıklamaya PSD Eğitimi- “Adı Soyadı-T.C. No.” yazılması gerekmektedir

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne

 

                                                                                             GAZİANTEP

 

                      

Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ’in (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/25) ilgili hükümleri çerçevesinde, Bölge Müdürlüğünüzce düzenlenecek olan “Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi” ne katılmak istiyorum.

 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. …./…./2019

 

 

 

Adı Soyadı

 İmza

 

 

 

 

 

İrtibat Bilgileri          :

Adres                         :

 

Tel                              :

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1- Resim (1 adet) (Son altı ayda çekilmiş)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik No’lu)

3- Diploma Fotokopisi

4- Döner Sermaye Banka Dekontu