Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

 

Ücretler en az 3 ay İşsizlik

Sigortasından

 

Covid-19 salgını yüzünden; İşyerinizi kapatmak, faaliyetlerinizi azaltmak,

veya durdurmak zorunda mı kaldınız?

 • Cevabınız «EVET» ise ücretleri devlet ödüyor

Mevcut çalışanlarınızı işten çıkarmayın!

 • Mevcut çalışanlarınıza ücretsiz izin vermeyin!
 • İhtiyacınız olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde

 

Kamu-İşveren-Çalışan Birlikte

Amaç İstihdamı Korumak

 

Hangi İşletmeler Faydalanabilir?

 

 • İşyerinin tamamında veya bir bölümünde en az

4 hafta süreyle faaliyetine ara verenler

 

Çalışma Süresinin Azaltılması Nedir?

 

 • Günlük çalışma saatlerinin düşmüş olması

 

 • Çalışanların bölümler halinde gün aşırı, haftalık

veya 15 günlük periyotlarla münavebeli çalışması

 

 • İşin niteliği dikkate alınarak zaman aralığı işverence belirlenmiş azaltılmış çalışma sürelerinin uygulanması

 

 

 • İşyerinde çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltanlar

 

Hangi Çalışanlar Faydalanabilir?

 

 • Son 3 yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar

 

 • Başvurulan işyerinde son 60 gün hizmet akdine

tabi olarak çalışanlar

 

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

 • Başvuruyu işveren yapar

 

 • İşyerinin covid-19’dan olumsuz etkilendiği veya etkileneceği gerekçesiyle kısa çalışma talep edilir

 

 

 • İşverenin birden çok işyeri olması halinde, her bir SGK numarası

için ayrı ayrı başvuru yapması gerekir

 

 

 

Kısa çalışma Ödeneğine başvuru kolaylaştırıldı

Gerekli Evraklar

 • Kısa çalışma talep formu
 • Kısa çalışma uygulanacak çalışan listesi

Talep Edilmesi Halinde Sunulacak Evraklar

 • Resmi makamlar tarafından  faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında  olduğuna    dair

belge

 • Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler

→    Ücret bordroları, Puantaj kayıtları

→    Üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair belgeler

 

 

 

Çalışana Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar Ödenir?

 • Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı ödenir

→ Son  on  iki  aylık  prime  esas             kazançların  ortalaması             dikkate

alınarak hesaplama yapılır

 

Aylık   asgari   ücretin   brüt   tutarının   yüzde           150’sini geçemez

 

 • Tamamen  faaliyeti  durdurulanlar için ödenecek asgari miktarı 1.752 TL azami  miktarı    4.381 TL’dir

 

 

Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Bilgiler

 

 • Ödeme her ayın beşinde çalışanın hesabına yapılır

 

 • İşverenin Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan ödeme dışında çalışanına bir yükümlülüğü kalmaz

 

 • İşveren dilerse işçinin ücreti ile ödenen kısa çalışma ödeneği arasındaki farkı işçiye ödeyebilir

 

 • Fark ödeyecek işveren, SGK’ya «0» gün ve matrah bildiriminde bulunur

→  Bildirilen ücret için SGK Primi ve vergisi kesintisi yapılır

 

Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Bilgiler

 • Kısa çalışmanın işyerinde çalışma süresi azaltılarak uygulanması halinde kısa çalışma ödeneği çalışılmayan süreye orantılı olarak ödenir
 • Kısa çalışma uygulaması işçinin onayına tabi değildir
 • Kısa çalışma döneminde haklı   nedenle fesih hariç  işçi çıkartılmaması esastır

 

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi

 • Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 aydır
 • Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 ay daha uzatabilir
 • Zorlayıcı (mücbir) sebeple işçinin çalışamaması halinde kısa çalışmanın başladığı ilk hafta işveren yarım ücret ödemekle yükümlüdür
 • Kısa çalışma ödeneği bu sürenin bitiminden itibaren başlamaktadır

 

Detaylı Bilgi İçin

 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

https://www.iskur.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/kisa- calisma-odenegi